Voordelen eenmanszaak of BV (nieuw BV-recht)

Welke voordelen eenmanszaak of BV zijn doorslaggevend? De discussie over de oprichting van een eenmanszaak of BV bij de start van een nieuw bedrijf houdt elke startende ondernemer bezig. Wij zien dit ook terug in onze praktijk. In de kern komt het er op neer dat twee aspecten bij de keuze een rol spelen: aansprakelijkheid en fiscaliteit.

Wat op het gebied van fiscaliteit vaak vergeten wordt is de juiste hoogte van het DGA salaris. In de situatie dat een ondernemer geen zakelijk vermogen wil opbouwen en alles naar privé haalt, wint de eenmanszaak het qua fiscaliteit. Een ondernemer die wel zakelijk vermogen wil opbouwen en waarvan de onderneming fors winstgevend is, is gebaat bij een B.V. De uitgaande geldstroom aan belastingen is immers lager. Hierdoor ontstaat ruimte om te investeren, debiteuren te financieren of een buffer op te bouwen.

Op het gebied van aansprakelijkheid beschermt de BV het privé vermogen. Dit in tegenstelling tot de eenmanszaak. Wel kan een bestuurder onder bepaalde omstandigheden privé aansprakelijk gesteld worden, waardoor het privé vermogen niet meer beschermd is. De impact hiervan op uw privé vermogen hangt af van de wijze waarop u uw privé vermogen afgeschermd heeft, bijvoorbeeld middels huwelijkse voorwaarden. Al met al is de keuze tussen eenmanszaak of BV, zowel op het gebied van fiscaliteit als aansprakelijkheid, best een complexe materie die om begeleiding vraagt.

Nieuw BV-recht

Met ingang van 1 oktober 2012 is het voor ondernemers gemakkelijker om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) op te richten. Het nieuwe BV-recht neemt onnodige belemmeringen voor ondernemers weg en dat levert natuurlijk voordelen op.

Zo is het niet langer noodzakelijk een startkapitaal van € 18.000,- in te brengen. In principe volstaat elk bedrag bij de oprichting dus 1 eurocent is genoeg. Zo wordt investeren in de nieuwe onderneming aantrekkelijker gemaakt. Met het wegnemen van de stortingsplicht valt ook de noodzaak van de bankverklaring en accountantsverklaring weg. Zo hoeft de notaris niet meer te controleren of het startkapitaal ook daadwerkelijk op een bankrekening op naam van de BV staat.

De statuten van de BV passen in principe op 1 A4-tje. U heeft een notariële akte van oprichting nodig en u moet naar de Kamer van Koophandel om de BV in te schrijven in het Handelsregister.

Tevens kent het nieuwe BV-recht een uitkeringstoets. Deze houdt in dat het bestuur van de BV moet toetsen of bij een onttrekking van geld aan de BV, bijvoorbeeld als u een dividenduitkering wilt doen, er voldoende kapitaal in de BV overblijft om de direct opeisbare schulden te betalen.

Ook onder het nieuwe BV-recht betaalt de BV gewoon vennootschapsbelasting. En ook ten aanzien van de dividendbelasting verandert er in principe niets. Echter, omdat de BV in de statuten af kan wijken van bepalingen in de wet door bijvoorbeeld stemrechtloze aandelen uit te geven, kunnen er toch fiscale gevolgen zijn.

Stel dat u een fiscale eenheid heeft of wilt opzetten dan kan dit niet als de moedermaatschappij alleen stemrechtloze of winstrechtloze aandelen heeft. Ook kan er eerder sprake zijn van een aanmerkelijk belang bij stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. Daarnaast heeft de invoering van de Flex-BV per 1 oktober 2012 niet alleen voordelen, op het gebied van aansprakelijkheid zijn er ook een hoop risico’s bijgekomen.

Al met al is de discussie "voordelen eenmanszaak of BV" materie denken wij waarop u zich goed moeten laten adviseren.

Badaco kan u bij dit alles helpen.

Voor meer achtergrondinformatie over voordelen eenmanszaak of BV en het nieuwe BV-recht kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Voordelen eenmanszaak of BV naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht