Verwerking factuur

by Ben
('s-Hertogenbosch)

Voor de btw is de factuurdatum bepalend en voor de inkomstenbelasting de datum van uitvoering van de werkzaamheden om vast te stellen in welk boekjaar deze verwerkt dient te worden. Als er nu een factuur is ontvangen van bijv. de premie van een bedrijfsverzekering met factuurdatum 20 dec. 2015 over de periode 15 dec. 2015 tot 15 jan. 2016 voor welk boekjaar dient deze dan voor de inkomstenbelasting verwerkt te worden?

Alvast bedankt voor uw reactie.

gr. Ben

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht