Uitgavepost vergeten op te geven

by R. van Doorne

In het eerste kwartaal heb ik een investeringsuitgave gedaan van €1.188,- Echter deze uitgave werd per abuis niet opgenomen in mijn kwartaalaangifte. Is het mogelijk deze kosten alsnog op te nemen in het tweede kwartaal van dit jaar?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Met vriendelijke groet,
R. van Doorne

Comments for Uitgavepost vergeten op te geven

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
BTW correctie doorgeven
by: Badaco

Geachte heer Van Doorne,

Doordat u vergeten bent uw inkoopfactuur mee te nemen in de kwartaalaangifte omzetbelasting heeft u feitelijk u zelf te kort gedaan. U had immers een groter bedrag aan BTW kunnen terugvorderen.

U heeft twee opties om deze BTW alsnog terug te vorderen.
1) een BTW-suppletie over het desbetreffende tijdvak indienen;
2) het vergeten BTW bedrag meenemen in de aangifte van het volgende tijdvak, mits de totale afwijking niet groter is dan € 1.000.

Aangezien optie 1 een aanvullende administratieve handeling is, geniet het uiteraard de voorkeur te kiezen voor optie 2, indien mogelijk.

Tot slot nog een advies inzake de hoogte van uw investeringen. U heeft recht op investeringsaftrek als de totale investeringen in één jaar uitkomen boven de € 2.300 (niveau 2012). Het kan voor u dus interessant zijn om nog te investeren in het restant van 2012, om zodoende boven de grens uit te komen.

Wilt u meer weten over de exacte voorwaarden van de investeringsaftrek, of heeft u ondersteuning nodig bij uw (correctie)aangifte omzetbelasting, laat het ons weten.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht