Tussentijds uitkeren dividend

by Dhr F. Unen
(Driebergen )

Als ik een bepaalde winst verwacht, mag ik dan vast tussentijds dividend uitkeren? Of moet ik hiermee per se wachten tot nadat er definitief is bepaald hoeveel winst er is gemaakt? 

Comments for Tussentijds uitkeren dividend

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 14, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Is interim-dividend toegestaan?
by: Badaco

Geachte heer Unen,

De regelgeving omtrent dividenduitkeringen is vrij strikt.

Indien u tussentijds dividend (ook wel interim-dividend genoemd) wilt uitkeren, dient u eerst de statuten van uw BV te raadplegen. Staan deze interim-dividend uitkeren wel toe?

Als de statuten van uw BV dit toestaan, dient u vast te stellen of er per voorgenomen dividenddatum voldoende vermogen is om tot een tussentijdse dividenduitkering over te kunnen gaan.

Feitelijk kunt u dus alleen tussentijds dividend uitkeren over gerealiseerde winsten, niet over te verwachte winsten.

Zeker gezien de wetgeving vanaf 1 oktober 2012 inzake de Flex-BV is het aansprakelijkheidsrisico toegenomen. Wordt achteraf vastgesteld dat er sprake is van onrechtmatige dividenduitkeringen, dan kan dit (sneller) leiden tot terugbetalen van het dividend en wellicht zelfs bestuurdersaansprakelijkheid.

Kortom:
Tussentijds dividend uitkeren mag, mits de statuten het toestaan en er voor dividenduitkering vatbaar vermogen is. De risicoafweging omtrent de continuïteit van uw onderneming na dividenduitkering dient wel zorgvuldig genomen te worden.

Ons advies:
Stel altijd een tussentijdse balans op. Laat een externe partij (bijvoorbeeld uw administratiekantoor, accountant of adviseur) meekijken bij de risicoafweging. Zo versterkt u uw juridische positie in het geval uw onderneming onverhoopt in zwaar weer terecht komt.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht