Privé onttrekking in goederen

by Wendy
(Lochem)

Ik ben niet BTW-plichting (kleine ondernemersregeling) en heb totaal in het jaar 2013 een privé-onttrekking van goederen gedaan uit mijn eenmanszaak van € 113,45.

Welke journaalpost moet ik hiervoor maken?

Bedankt voor uw antwoord.

Comments for Privé onttrekking in goederen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 07, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Onttrekking
by: Badaco

Als er onttrekkingen worden gedaan dan is dit een kapitaalopname. Afhankelijk van de wijze waarop de goederen zijn ingeboekt (voorraad, activa, kosten?) wordt de boeking:

Opname (kapitaal) 113,45 (debet)
Activa/ voorraad 113,45 (credit)

Veel succes met de boeking.

Badaco

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht