Ordner systeem strikt hanteren?

by Anoniem

Ik verzorg mijn eigen boekhouding en doe dat al enige jaren zonde problemen. Nu lees ik over het ordnersysteem waarin gezegd wordt dat ik alle inkoop- en verkoopfacturen dubbel in het systeem moet plaatsen. Wat een verspilling denk ik dan. Ik heb al moeite het te printen, want bijna alles is digitaal. Maar om dan ook nog alles dubbel te doen, gaat me echt te ver.

Mijn vraag: is dit echt nodig of is het een traditie waar (nog) niet afscheid van genomen is?

Ik plaats nu alle bonnen in een aparte tap in één ordner (zo groot is de boekhouding niet) en na verschijning op het bankafschrift plaats ik die bon er achter.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht