Ondernemersaftrek

by K.W. Aker
(Houten )

Ik heb recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Maar als ik dat van mijn winst afhaal blijft er een verlies over...

En wat te doen met de mkb-winstvrijstelling als er na de zelfstandigenaftrek en startersaftrek al geen winst meer over blijft? 

Comments for Ondernemersaftrek

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 19, 2011
Rating
starstarstarstar
Ondernemersaftrek
by: Badaco

Over toepassing van zelfstandigenaftrek in combinatie met een verlies uit onderneming is reeds eerder een vraag op ons forum gesteld.

De MKB-winstvrijstelling moet berekend worden na toepassing van de gezamenlijke ondernemersaftrek, bestaande uit:

* zelfstandigenaftrek
* aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
* meewerkaftrek
* startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
* stakingsaftrek

MKB-winstvrijstelling wordt zowel toegepast bij winst uit onderneming als ook bij een verlies uit onderneming.

Er zijn 3 situaties die voor kunnen komen:

1) Na toepassing van de ondernemersaftrek resteert een winst. De vrijstelling bedraagt 12% (niveau 2011) van deze winst.

2) Na toepassing van de ondernemersaftrek resteert een verlies. De vrijstelling bedraagt 12% van dit verlies. Let op: het verlies wordt door toepassing van de MKB-winstvrijstelling dus minder negatief!

3) De winst is lager dan het bedrag dat aan ondernemersaftrek toegepast mag worden. (de situatie van uw 1e vraag). In deze situatie is het bedrag aan MKB-winstvrijstelling dus nihil.

Conclusie van bovenstaande:

Bij het opstellen van de jaarcijfers dient rekening gehouden te worden met de fiscaliteit. Schuiven van kosten en opbrengsten tussen de jaren, uiteraard voor zover mogelijk, kan geld opleveren! Laat u dus goed adviseren.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht