Negatief resultaat, toch zelfstandige aftrek?

by G. Kruijf
(Zeist)

Ik heb in 2010 een negatief resultaat behaald met mijn eenmanszaak. Heb ik nu toch recht op zelfstandige aftrek over het jaar 2010?

Comments for Negatief resultaat, toch zelfstandige aftrek?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 05, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Zelfstandigenaftrek gewijzigd
by: Badaco

De regels voor de zelfstandigenaftrek zijn met ingang van 2010 gewijzigd. Voor 2010 was er recht op zelfstandigenaftrek ongeacht of er winst of verlies werd gemaakt in de onderneming.

Met ingang van 2010 heeft de ondernemer alleen recht op zelfstandigenaftrek als het resultaat positief is of als het resultaat negatief is en de ondernemer nog recht heeft op startersaftrek.

Conclusie: Heeft u een negatief resultaat en geen recht meer op startersaftrek dan heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek in het huidige jaar.

Overigens gaat de zelfstandigenaftrek niet verloren. De aftrek blijft nog 9 jaren verrekenbaar.

Jul 06, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Nog niet verrekende zelfstandigenaftrek en staking
by: Anonymous

U geeft aan dat de in een willekeurig jaar niet genoten zelfstandigenaftrek, nog 9 jaar richting toekomst te verrekenen is.

Nu ben ik voornemens om mijn onderneming binnen 5 jaar te staken. Wat zijn de gevolgen hiervan? Is de nog niet verrekende zelfstandigenaftrek dan te verrekenen met een toekomstig dienstverband? Of uitkering uit vroegere werkzaamheden?

Dec 16, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Zelfstandigenaftrek beperkt
by: Badaco

De wetgever heeft de aftrekbaarheid van de zelfstandigenaftrek beperkt tot de hoogte van de winst uit onderneming. Zoals eerder genoemd, is het niet verrekende deel hiervan in een willekeurig jaar nog verrekenbaar richting toekomst. (maximaal 9 jaar)

In de situatie die u aangeeft, stoppen met uw onderneming, vervalt het bedrag aan niet verrekende zelfstandigenaftrek.
Dit sluit volledig aan op de strekking die de wetgever bedoelt heeft. Zelfstandigenaftrek gebruiken voor resultaten uit onderneming in tegenstelling tot het gebruiken van de zelfstandigenaftrek waarbij ingehouden loonbelasting op loon teruggehaald kon worden.

Let op: in de jaren waarin recht bestaat op startersaftrek (maximaal 3 jaar van de 1e 5 jaren) geldt bovenstaande regeling niet. In deze periode kunt u met een negatief resultaat uit uw onderneming, met gebruikmaking van de zelfstandigenaftrek (en de startersaftrek) nog steeds een teruggaaf krijgen over de ingehouden loonbelasting op arbeid.

Conclusie:
Laat u met name bij de start van uw onderneming goed adviseren. Een goede fiscale start is immers het halve werk...! Een teruggaaf van de fiscus blijft altijd goedkoper dan een bankkrediet.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht