Inboeken Financial Lease

by Mirjam
(Waddinxveen)

Ik heb een financial lease contract van 60 maanden afgesloten en vraag me af hoe ik dit in de boekhouding moet verwerken.

Contract is als volgt:
- aankoopprijs incl BTW = 20.330,25
- aanbetaling = 6.330,25
- kredietvergoeding = 2.259
- bruto leasebedrag = 16.259

* maandelijks leasebedrag = 212,65
* slottermijn = 3.500

Ik heb een eenvoudig administratie programma; EasyAdmin.
Hierin kan ik inkomsten en uitgaven invoeren. Mijn vraag is hoe en waar ik de maandelijkse termijnen en de inkoopfactuur kan boeken. En hoe ik de afschrijving bereken en inboek.

Comments for Inboeken Financial Lease

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 23, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Inboeken financial lease
by: Badaco

Kenmerk van de financial lease is dat er een auto aangeschaft wordt, waarbij tevens een lening wordt afgesloten. Deze wordt terugbetaald in termijnen. Deze termijn bestaat uit rente en aflossing.

De hoogte van rente en aflossing in de termijnen veranderen iedere maand. (wordt annuïtair berekend).

De makkelijkste manier om dit te boeken is als volgt:

Boek de factuur van de autoleverancier als volgt:
Auto: bedrag excl. BTW (debet)
Te vorderen BTW: bedrag aan BTW (debet)
Crediteuren: totaal bedrag incl. BTW (credit)

Boek via memoriaal (als EasyAdmin dat toestaat) de financial lease als volgt op:
Betaling factuur autoleverancier: 14.000 (debet)
Vooruitbetaalde rente financial lease: 2.259 (debet)
Financial Lease: 16.259 (credit)

De termijnen die je maandelijks betaalt boek je maandelijks tegen op de Financial Lease (debet)

Een maal per jaar verwerk je via het memoriaal het rentebestanddeel dat in de termijnen zit. De hoogte hiervan wordt bij de meeste maatschappijen bij de schuldopgaaf over het jaar doorgegeven. Je kunt ook een amortisatieschema opvragen bij de kredietverstrekker. Boeking is als volgt:
Rente financial lease: bedrag debet
Vooruitbetaalde rente financial lease: bedrag credit

Afschrijving kun je berekenen door het bedrag wat je op Auto geboekt hebt te delen door de afschrijvingstermijn van 5 jaar. (1e jaar wellicht nog delen door 12 en vermenigvuldigen met het aantal maanden in gebruik). Indien gewenst kan er nog rekening gehouden worden met een restwaarde, dit levert echter een hogere winst, en dus een hogere belastingdruk op, wat vaak ongewenst is.

De afschrijving kan eveneens geboekt worden via het memoriaal.

Als er verder nog vragen zijn of hulp benodigd is, dan horen wij dat graag.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht