Eigen bedrijf starten zonder geld.
Hoe financiering vinden?

Veel kleine ondernemers kunnen een eigen bedrijf starten zonder geld. Zij hebben geen startkapitaal of een subsidie startende ondernemer nodig om als ondernemer te beginnen. Met een laptop en mobiele telefoon gaan zij aan de slag. Dat is ook wel te begrijpen want in een kenniseconomie die steeds meer digitaliseert, is de ondernemer zelf het kapitaal. Als je al ergens in investeert kun je dat misschien wel het beste in jezelf doen via nieuwe scholing en kennis.

In de transitie van een industrieel economisch model naar een creatieve interneteconomie zijn digitale kennis en vaardigheden de belangrijkste productiefactoren. En de kosten per eenheid zijn relatief laag want nieuwe kennis laat zich via het internet razendsnel verspreiden. Dat betekent dat investeringskosten voor ondernemers in de nieuwe interneteconomie ten opzichte van het industriële model relatief laag zijn. Er zijn geen dure machines of wagenparken meer nodig. Het digitale transport (van data en digitale goederen) neemt steeds vaker het fysieke transport over.

Vanzelfsprekend betekent deze transformatie van onze economische structuren ook heel veel voor financieringsvormen waarmee u als kleine ondernemer te maken krijgt. Een eigen bedrijf starten zonder geld komt letterlijk dichterbij. Ons hele bancaire systeem is (nog) gebaseerd op een industrieel model en dat voldoet in deze nieuwe wereld niet meer. De kredietcrisis en bankencrisis geven om meerdere redenen aan dat verandering nodig en wenselijk is.

Overigens laat het een en ander onverlet dat er natuurlijk nog steeds een heel grote groep kleine ondernemers en zzp'ers is die primair afhankelijk is van hun bank. Denk aan schilders, aannemers, andere ondernemers in de bouw of industrie. Zij zijn niet primair actief in de interneteconomie maar in de maakeconomie van fysieke goederen. Deze branches en sectoren zullen van nature later met de veranderingen te maken krijgen.

Nieuwe financieringsvormen

Voor de kleine ondernemer die daarvoor open staat, zijn er allerlei “nieuwe” wegen om aan financiering voor goede bedrijfsplannen te komen, anders dan via de traditionele financiering via een bank. Via internet weten vraag en aanbod elkaar steeds vaker eenvoudig te vinden en worden er websites en marktplaatsen opgezet waar financiering wordt verhandeld. Met andere en transparantere spelregels dan die van het banksysteem.

Niet voor elke ondernemer zal dat nu al passend zijn en als u er bij uw bank naar vraagt zullen zij waarschijnlijk nu nog vaak wegkijken, maar feit is dat de trend onomkeerbaar is. Het bancaire systeem heeft er geduchte concurrenten bij gekregen. Jaren geleden had ook niemand gehoord van Paypal en dat is nu een van de grootste banken.

Oriënteer u goed 

Het loont dus om alternatieven te onderzoeken en niet alleen met uw bank te praten. Uit onderzoek blijkt ook dat ondernemers weer meer lenen bij familie, kennis en vrienden, dus binnen het eigen vertrouwde netwerk. Net zoals het vroeger ging. Maar ook vormen als “crowdfunding” via het internet zijn aan een sterke opmars bezig.

Ga in ieder geval niet direct akkoord met het eerste de beste financieringsvoorstel van uw eigen bank. Want vaak kan er best wat rentevoordeel behaald worden of kunnen voorwaarden aangescherpt worden. 

Natuurlijk moet u uw totale financieringsbehoefte integraal bekijken en bezien in relatie tot het totale financiële en administratieve plaatje. Wij zien dan ook in onze praktijk dat kleine ondernemers vaak hun financieringsvragen aan ons ter toetsing voorleggen. Zien we niets over het hoofd? Zijn er alternatieven denkbaar die mogelijk een financieringsvoordeel opleveren? Wat betekent deze nieuwe lening voor mijn rentelasten? Is een eigen bedrijf starten zonder geld inderdaad de beste optie?

Neemt u gerust contact met ons op als u uw financieringsvragen eens rustig door wilt spreken en/of advies wilt over uw administratie en belastingen.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Eigen bedrijf starten zonder geld naar de homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht