Eenmanszaken – Positieve eigenwijsheid maar ook... veel zelf moeten doen

eenmanszaken


Eenmanszaken, het woord zegt het al, zijn ondernemingen die toebehoren aan één enkele, zelfstandige man of vrouw. Mensen die vakbekwaam en deskundig zijn, en onafhankelijk van een vast dienstverband bedrijfsmatig opereren.

Die onafhankelijkheid staat voor een zekere ‘eigenwijsheid’ in de positieve zin van het woord: vertrouwen op eigen kracht en je eigen opdrachtgevers of afnemers vinden.

Met een eenmanszaak profileert een ondernemer zich individueel op z’n best.

Een bedrijfsnaam, een logo, een briefhoofd en een visitekaartje zijn bijzondere communicatievormen om trots te zijn op het eigen bedrijf(je). Het is een groot plezier om je naam gedrukt te zien – zo luidt een Franse zegswijze.

De keuze om als zelfstandige te werken kan door financiële redenen zijn ingegeven maar ook om persoonlijke redenen. In alle gevallen verkiest de ondernemer voor de lusten en lasten om geen vast dienstverband te ambiëren.

Belangrijke drijfveren zijn een hoger jaarinkomen, geen baas hebben en een grotere vrijheid van werken.

Bij boekhoudkantoor Badaco zijn we ons bewust van de administratieve rompslomp die het zelfstandig zijn met zich meebrengt. En heel vaak is boekhouding nou precies niet de kerndeskundigheid van de zelfstandig ondernemer.

We hebben het dan over de juiste factuur-layout (juist qua vereiste gegevens), tijdige belastingaangifte en correct aangeven wat de debiteuren-crediteurenstand is. Soms is een gedegen financiële planning nodig om investeringen te doen die een fiscale aftrekpost kunnen zijn.

Bovendien zijn er vaak VAR-verklaringen nodig – een Verklaring Arbeidsrelatie – om helder te houden dat er geen sprake is van een dienstverband. Verder dient de BTW-boekhouding nauwkeurig bijgehouden te worden, en eventueel is er sprake van autogebruik, kilometerregistratie en reiskostenvergoeding.

Er zijn voor eenmanszaken drie belangrijke redenen om de boekhouding niet volledig in eigen beheer te doen.

  • Ten eerste vereist het laag houden van de belastingdruk specifieke kennis, juist ook bij de steeds veranderende wetgeving.
  • Ten tweede liggen de kosten per uur van de uitbestede boekhouding in de brede zin doorgaans lager dan wat het dagelijkse werk met klanten oplevert.
  • En ten derde is er – bepaald niet onbelangrijk – een zeker beheer van reserves nodig.

De zelfstandige moet voor een buffer zorgen. Met alle inkomen ‘opeten’ ontstaan er mogelijk problemen bij de aanvraag van een hypotheek maar ook al meteen praktisch bij het betalen van uitgestelde belastingen. Het komt voor dat belastingen na drie jaar vanaf de start voor het eerst verevend worden en dan ontstaat er bij geen reserve toch echt een financieel probleem.

Het is onze ervaring dat het juist op dat punt nogal eens misgaat met zelfstandig ondernemers.

Neem contact op met Badaco voor meer informatie over eenmanszaken en administratie.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Eenmanszaken naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht