Contante aanbetaling

by Pika

Ik heb een eenmanszaak en zit met het volgende probleem.

Een klant bestelt een product ter waarde van € 150 incl. btw (21%).
De klant betaalt mij cash in handen € 50 euro (kasboek).
Het resterend bedrag van € 100 euro betaalt hij mij per bank (bankboek).
Op de bon staat € 50 euro vooruitbetaald en € 100 euro per bank.

Nu weet ik dat ik mijn kasboek en bankboek moet bijhouden.
Mijn vraag: Nu weet ik niet wanneer ik btw moet inboeken.
Moet ik in mijn kasboek btw inboeken (21% over € 50 of 0% over € 50)?
Of moet ik in mijn bankboek btw inboeken over de € 100 euro?

Ik hoop dat u mij kunt helpen. Alvast bedankt

Comments for Contante aanbetaling

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Reactie
by: Badaco

De wijze van verwerking hangt af van de vraag of u het factuurstelsel of het kasstelsel toepast. (zie ook de website van de Belastingdienst)

Doorgaans bent u verplicht het factuurstelsel toe te passen, tenzij u hoofdzakelijk aan particulieren levert.

Indien u het factuurstelsel toepast:
U heeft naast een kasboek en bankboek feitelijk ook een verkoopboek (debiteuren) en een inkoopboek (crediteuren) nodig.

In het verkoopboek geeft u bij de factuur aan dat deze EUR 123,97 excl. BTW bedraagt, BTW-bedrag EUR 26,03 bedraagt en het totaal van de factuur EUR 150 incl. BTW bedraagt.

In het kasboek en bankboek heeft u dan niets met BTW van doen, aangezien de ontvangsten wegvallen tegen de factuur uit het verkoopboek.

Indien u het kasstelsel toepast cq. mag toepassen:

Aangezien BTW verschuldigd is op het moment van ontvangst van de gelden (en dus niet bij uitreiken van de factuur) kan een verkoopboek en inkoopboek makkelijk zijn voor bijv. debiteurenbeheer, maar voor de BTW is dit geen vereiste. In het kasboek geeft u aan dat bij ontvangst van de EUR 50, dit 21% BTW bevat, ofwel EUR 8,67. In het bankboek geeft u aan dat bij ontvangst van de EUR 100, dit 21% BTW bevat, ofwel EUR 17,35.

Advies bij het vormgeven van uw administratie:
Zet deze niet alleen op om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die de belastingdienst oplegt, maar ook (en vooral) voor inzage in uw administratie en debiteurenbewaking.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht