Btw op uurloon 6%

by Fietsschuur
(Lochem)

Hallo,

Mijn man heeft een fietsreparatie bedrijf en ik doe zijn boekhouding. Nu weet ik niet precies hoe ik het volgende boek.

Voorbeeld: hij koopt onderdelen in met 21% btw, zijn uurloon is belast met 6% btw. Hoe berekent hij een juiste reparatieprijs en wat wordt dan mijn boeking met betrekking tot de btw.

Dank voor uw hulp.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht