BTW doorberekenen of niet en hoe of wat?

by Anoniem

Sinds kort zijn wij begonnen met een eigen autoschadeherstelbedrijf.

De eerste klant is een feit. Deze heeft een bedrijfsauto waarvan wij de schade mogen repareren en met de verzekering mogen afhandelen.

De schade aan de bus is ongeveer 2000 euro excl. btw en de verzekering keert die schade dan dus ook aan ons uit voor 2000 euro excl. btw (minus 250 euro eigen risico).

Is het dan de bedoeling dat ik een factuur naar de klant stuur voor de btw?

Kan ik hem daarvoor dan een factuur sturen voor de 2000 euro of moet is 1750 euro correct, het bedrag dat wij uitgekeerd krijgen van de verzekering?

Wij kunnen de klant natuurlijk ook het eigen risico laten betalen (niet dat dat de bedoeling is), dat wij niet uitgekeerd krijgen.

Is dit een speciale factuur of kan ik dat op een gewone factuur vermelden?

En dan nog het volgende:

De klant die normaal ook al bij ons komt, krijgt altijd korting. Stel dat ik die auto kan maken voor 1750 euro incl. btw, hoe kan ik dat nu op een manier doen dat het toch allemaal klopt met hetgeen wat er op papier staat? Of begeven we ons dan op glad en gevaarlijk is, administratief gezien?

In ieder geval hartelijk dank voor jullie tijd.

Comments for BTW doorberekenen of niet en hoe of wat?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 01, 2012
Rating
starstarstarstar
Factuur schadeherstel auto en verzekering
by: Badaco

In uw specifieke geval maakt u een factuur voor € 2.380 (inclusief BTW). Deze factuur wordt zowel verstuurd aan de klant en dient tevens als factuur (kopie) voor de verzekeringsmaatschappij.

In een begeleidend schrijven bij de factuur aan uw klant geeft u aan dat de klant € 380 aan BTW en € 250 eigen risico aan uw overmaakt. Totaal dus € 630.

De verzekeringsmaatschappij maakt het bedrag excl. BTW (€ 2.000) minus het eigen risico
(€ 250) over, per saldo € 1.750.

Inzake de korting:
Zodra u de korting op de factuur zet welke ook naar de verzekeringsmaatschappij gaat, zal de verzekeringsmaatschappij naar verwachting minder uitkeren.

Gezien er doorgaans taxatie van de schade plaatsvindt, lijkt het ons terecht dat als de normale factuur in lijn met de taxatie is, de korting uiteindelijk bij de klant terecht komt.

U kunt de klant op een volgende reparatie een korting geven. Een credit als coulance met de klant i.v.m. eigen risico is uiteraard ook een optie.

Let op:
Om achteraf problemen met een verzekeringsmaatschappij te voorkomen, heeft het onze voorkeur bovenstaande door te spreken met de verzekeringsmaatschappij. Het is immers niet jullie bedoeling de maatschappij te veel te laten betalen, maar de klantrelatie in ere te houden.

Jan 18, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Voorbeeld factuur
by: Anonymous

Wij zitten met hetzelfde euvel, ook al met de belastingdienst gebeld, maar ook zij kunnen me niet vertellen hoe een goede factuur in elkaar zit.

Voorbeeld: schade 4000 ex btw. Dit keert de verzekeraar ook uit. Vervolgens moet er een factuur naar de klant ter hoogte van het BTW bedrag. Moet dit een nieuwe factuur zijn? Hoe bouwen we die factuur op. Ik kan ook nergens een voorbeeld vinden op internet.

We sturen altijd eerst de factuur naar de verzekeraar, aangezien we niet altijd weten hoeveel de verzekeraar precies uitkeert. (Ivm eigen risico) wachten we met het versturen van de factuur naar de klant totdat we de betaling van de verzekeraar hebben ontvangen.

Dan sturen we een nieuwe factuur naar de klant:

schade €4000
btw: €840
vergoeding verzekeraar: €4000
te voldoen: €840

Geen idee of we het zo goed doen, wellicht hebben jullie een voorbeeld?

Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht