BTW berekenen formule

BTW berekenen formule – Veel ondernemers hebben vaak geen goed inzicht in de BTW-positie. En dat kan risico's met zich meebrengen wat betreft de kasstroom. Daarover zo direct meer.

btw berekenen formule

Feitelijk is het berekenen van de BTW-positie niet ingewikkeld. Rekenkundig gezien betreft de BTW-positie de te betalen BTW op de verkoopfacturen minus de te vorderen BTW op de inkoopfacturen. Een goed ingerichte administratie geeft “real time” inzicht in de BTW-positie door het verschil tussen de af te dragen BTW en de te vorderen BTW te laten zien.

Waar gaat het soms fout?

De BTW-berekening wordt ingewikkelder als in de bedrijfsvoering en administratie bijvoorbeeld gemengde kosten een rol spelen. Als er sprake is van kosten met een privékarakter dan dient de BTW-berekening gecorrigeerd te worden. U kunt in dat geval de BTW helemaal niet aftrekken, of kiezen voor alleen aftrek voor het deel dat zakelijk gebruikt wordt. Ook kan de BTW volledig afgetrokken worden, maar aan het einde van het jaar wordt dan gecorrigeerd voor het privégebruik. Badaco kan u adviseren wat in geval van gemengd gebruik voor u de beste benadering is.

Een ander aandachtspunt betreft bijvoorbeeld de BTW bij de import van goederen. Stel dat u goederen vanuit landen binnen de EU importeert dan krijgt u meestal een factuur met 0% BTW. U dient dan zelf de Nederlandse BTW op te geven in uw BTW-aangifte. Bij het afnemen van diensten van binnen de EU wordt de BTW vaak verlegd. In uw BTW-aangifte wordt de BTW berekend. Echter, niet altijd gelden deze BTW-regels bij import van goederen en diensten. Wij kunnen u precies informeren over de laatste wet- en regelgeving rondom de BTW bij handel met het buitenland en onderhouden ook de contacten met de Belastingdienst voor u waar het gaat om uw BTW-aangifte.

Overigens geeft de Belastingdienst zelf ook uitgebreide informatie over de BTW en de BTW-administratie. Als de administratie goed wordt opgebouwd is vaak snel een BTW berekenen formule af te leiden die inzicht geeft in de BTW-positie en zo kan voorkomen worden dat het elke maand of elk kwartaal gissen is naar de te betalen of te vorderen BTW en de hoogte van uw BTW-aangifte. En dat is belangrijk want wij zien te vaak dat ondernemers verrast worden door een hoge BTW-aangifte en daarvoor niet gereserveerd hebben met als gevolg dat de kasstroom niet toereikend is om de BTW-aangifte te betalen. Dat levert dan weer extra correspondentie met de Belastingdienst op en dus extra administratieve lasten.

In een aantal branches valt de BTW over het 2e kwartaal (te betalen in juli) samen met de te betalen loonbelasting over juni (inclusief vakantiegelduitbetaling). Veel ondernemers hebben een cashflowprobleem in deze periode. Regeren is vooruitzien. Soms kan het aangiftetijdvak wijzigen een oplossing zijn (van kwartaal naar maand).

Tot slot

Op het internet en soms ook in vakbladen of bladen van brancheorganisaties staan dikwijls sommetjes voor een BTW berekenen formule. Deze kunnen u een eerste inzicht geven, maar vaar daar niet blind op. Uw BTW-positie hangt samen met uw specifieke werk- en privésituatie. Inzicht in de administratie is een voorwaarde om een goede inschatting te kunnen geven van de te verwachten BTW-aangifte.

Het indienen van uw aangifte omzetbelasting is, als u dat aan ons uitbesteed, onze verantwoordelijkheid. De enige verantwoordelijkheid die u dan heeft is tijdig de administratie bij ons aanleveren en indien u betalen moet, tijdig het bedrag overmaken aan Belastingdienst. Wat de uiterste inleverdatum en betaaldatum is krijgt u uiteraard tijdig van ons te horen. 

Belangrijk om te vermelden: wat veel ondernemers niet weten is dat de Belastingdienst afgelopen jaren een coulancebeleid heeft ontwikkeld. Betaald u de omzetbelasting binnen 7 kalenderdagen na uiterste betaaldatum, dan kan dit wellicht zonder financiële consequentie blijven, al is dit wel afhankelijk van uw eerdere betaalhistorie. Het gezegde “betaal op tijd, voorkom een boete” is nog steeds, wellicht iets afgezwakt, van toepassing!

Voorkom verrassingen, te late betaling en problemen met de Belastingdienst.

Uw BTW-aangifte is onze zorg. In een vrijblijvend gesprek nemen wij uw vragen door. Wilt u meer weten over wat Badaco voor u kan betekenen inzake uw BTW-administratie dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van BTW berekenen formule naar BTW-aangifte

Van BTW berekenen formule naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht