Boeken van huurpenningen en doorstorten

by Aart van Stijn
(Den Haag)

Mijn naam is Aart van Stijn, eenmanszaak in vastgoedmanagement. Aan- en verkoopbemiddeling, maar soms ook beheer van een woning.

De volgende zaak:
Ik verhuur een woning aan een bedrijf voor 1 van haar medewerkers. De woning heb ik op mijn beurt gehuurd van een particulier.

In totaal stuur ik dus 2 facturen per maand, 1 naar de huurder en 1 naar de verhuurder (een zogenaamde doorstortfactuur), geen BTW.

Hoe moet ik deze gaan boeken?

Comments for Boeken van huurpenningen en doorstorten

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 15, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Boeken huurpenning
by: Anonymous

De factuur verzonden aan de verhuurder wordt geboekt als inkoop huur. De factuur verzonden aan de huurder wordt geboekt als verkoop huur.

Met vriendelijke groet,

Badaco

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht