Belastingen

by Getz
(Mol)

Ik ben halfweg dit jaar zelfstandig geworden (eenmanszaak). Het eerste halfjaar heb ik gewoon als werknemer gewerkt. Hoe worden mijn belastingen berekend?

Comments for Belastingen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 16, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Inkomstenbelasting, altijd kalenderjaar
by: Badaco

De belasting waar u op doelt betreft de inkomstenbelasting. Deze wordt altijd berekend per kalenderjaar.

Uw specifieke situatie (een loondienstverband en een eenmanszaak) heeft tot gevolg dat u over 2011 een zogeten winstaangifte moet doen. Deze winstaangifte is veel uitgebreider dan de aangifte die u over 2010 heeft moeten doen.

Het presteren van uw eenmanszaak zal in beeld moeten worden gebracht middels een resultatenrekening. Tevens is een balans (een overzicht van uw (zakelijke) bezittingen en schulden) benodigd. Als u uw administratie al heeft bijgehouden (wellicht ten behoeve van de aangifte omzetbelasting) dan zijn deze al deels bekend.

Belangrijk aandachtspunt voor de winstaangifte 2011 betreft de aftrekposten. Bestaat er recht op zelfstandigenaftrek (waaronder ook de startersaftrek)? Is het zinvol om te doteren aan bijvoorbeeld de Fiscale Oudedagsreserve? Heeft u recht op investeringsaftrek?

Deze aftrekposten verlagen, indien er recht op bestaat, de belastingdruk, zeker in uw situatie. Het resultaat uit uw eenmanszaak komt immers bovenop het loon uit uw dienstverband, waardoor de resultaten uit uw onderneming in een hoger schijftarief vallen.

Kortom:
Zeker de eerste jaren van uw ondernemersschap is er belastingtechnisch veel te halen...of te verliezen. Laat u dus goed informeren!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over boekhouding eenmanszaak.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht