Belastingdienst ondernemers

Aftrekposten belasting: laat geen geld liggen!

Belastingdienst ondernemers - Elke ondernemer is natuurlijk geïnteresseerd in aftrekposten belasting. Iedere ondernemer in het klein- en middenbedrijf wil immers de belastingdruk verminderen. Badaco helpt de kleine zelfstandige ondernemer bij het doen van de belastingaangifte.

Laten we eerst vaststellen dat het gebruik maken van de aftrekmogelijkheden die de belastingwetgeving biedt, niet gelijk staat aan belastingontduiking. Sommige ondernemers zijn onnodig ongerust over het opvoeren van bepaalde kosten of het gebruik maken van aftrekmogelijkheden. Zij hebben het gevoel dat zij hun maatschappelijke plicht verzaken.

Het tegendeel is waar. De overheid en belastingdienst beogen juist door het bieden van onder andere aftrekmogelijkheden via de belastingwetgeving gewenst beleid te stimuleren. Zo kan het bieden van aftrekmogelijkheden voor ondernemers betekenen dat mensen gestimuleerd worden de stap richting het ondernemerschap te wagen en een eigen zaak te beginnen. Een werknemer in loondienst kan immers geen gebruik maken van fiscale faciliteiten voor (kleine) ondernemers.

Dus de belastingwetgeving en de aftrekmogelijkheden in uw belastingaangifte geven de overheid (beleids)instrumenten in handen om gewenste ontwikkelingen in de samenleving te bewerkstelligen. Het effect van belastingmaatregelen moet echter niet worden overschat, maar het is er weldegelijk.

Wanneer u netjes binnen de regels van de belastingwetgeving opereert speelt u “fair play”. U mag dus met een gerust hart gebruik maken van de mogelijkheden die de belastingwetgeving voor ondernemers biedt. Zo kent de wetgeving specifieke regelingen voor startende ondernemers en als u wat verder bent met uw onderneming is er vaak ook specifieke wet- en regelgeving die uw belastingdruk kunnen doen verminderen.

Kortom, het is zaak steeds goed een vinger aan de pols te houden en de aftrekposten belasting optimaal te benutten. Immers, met regelmaat wijzigen de belastingregels. Daarnaast houdt de aanhoudende politieke discussie omtrent de inperking van de zelfstandigenaftrek de gemoederen in “ondernemingsland” bezig. Badaco zorgt ervoor dat ondernemers geen aftrekmogelijkheden mislopen en tijdig op de hoogte zijn van wijzigingen die grote invloed hebben op de persoonlijke en zakelijke situatie.

Zakelijk en privé

Aftrekposten hebben soms betrekking op uw privésituatie en andere posten hangen samen met uw bedrijfsvoering. 

Inzicht in de zakelijke aftrekposten wordt geboden op de website van de Belastingdienst waar de laatste informatie gegeven wordt over de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting plus welke aftrekposten kunnen worden opgevoerd.

Enkele aftrekposten en fiscale voordelen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt, zijn: 

 • Zelfstandigenaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek
 • Startersaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
 • Aftrekpost in verband met Speur & Ontwikkelingswerk
 • Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek
 • Middeling
 • Verliesverrekening
 • Terugvorderen BTW op kosten privé auto (voorheen de 75%-regeling)
 • Fiscale oudedagsreserve

Ook kijken wij samen met de ondernemer heel goed naar de investeringen. Welke aankoop van welk product is op welk moment als een investering in de bedrijfsvoering aan te merken. Vaak kunnen ook persoonlijke kosten deels opgevoerd worden als bedrijfskosten.

Alle aftrekposten die samenhangen met ondernemerschap, komen bij tussentijdse besprekingen (kwartaal of halfjaar) of jaarrekeningafhandeling aan de orde.

En hoe zit het met de aftrekposten voor privé?

Voor wat betreft de privésituatie van de ondernemer is het verstandig elk jaar te kijken naar de renteaftrek, hypotheekoversluitkosten, lijfrente, giften, ziektekosten, uitgaven voor kinderen en dergelijke. Informatie over de aftrekposten voor de privésituatie is eveneens op de website van de Belastingdienst te vinden.

Fiscale optimalisatie is maatwerk

Voor het optimaliseren van de belastingdruk is geen eenduidige rekensom te geven die voor alle situaties geldt. Fiscale optimalisatie is altijd maatwerk. De wet- en regelgeving op het gebied van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en de te betalen premies moet geïnterpreteerd en toegepast worden in uw eigen omstandigheden. Iedere bedrijfssituatie en persoonlijke omstandigheid is weer anders. 

Veranderingen in uw bedrijfsvoering en/of in uw privésituatie kunnen leiden tot nieuwe aftrekposten. Badaco kan deze met een redelijke voorspelbaarheid voor u doorrekenen voor het jaarinkomen. Dat voorkomt onaangename verrassingen. Onze expertise en onze contacten met de Belastingdienst ondernemers staan daar borg voor.

Wilt u meer weten over uw aftrekposten dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Belastingdienst ondernemers naar hoofdpagina aftrekposten eenmanszaak

Van Belastingdienst ondernemers naar de homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht