Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer en andere verzekeringen

Als kleine ondernemer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer geen overbodige luxe. Laat u wel goed voorlichten over het karakter van de verzekering en wat precies onder de dekking valt. Want een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is een dure verzekering en het gebeurt vaak dat de ondernemer bij arbeidsongeschiktheid toch geen uitkering ontvangt of slechts een gedeeltelijke uitkering, bijvoorbeeld 50% of iets meer.

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Als zelfstandige ondernemer is het belangrijk goed na te denken of u uw beroep wilt verzekeren of niet. Voor de schadeuitkering is het namelijk van belang of u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. Als dat het geval is door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte dan kan er geen sprake zijn van passende andere arbeid en volgt dus een uitkering. Heeft de ondernemer niet het beroep verzekerd maar “slechts” de arbeid dan kan de verzekeraar de ondernemer verplichten passende arbeid te accepteren.

Overigens is het doen van een beroep op een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer geen eenvoudige zaak. Vaak moeten langdurige procedures worden doorlopen waarin de arbeidsongeschiktheid moet worden vastgesteld. Een medisch adviseur en arbeidsdeskundige buigen zich over de casus waarna een schadebehandelteam van de verzekeraar zich uitspreekt over de schadevergoeding en het verlies aan arbeidsinkomen.

Polisvoorwaarden

Blijkens veel verzekeringsvoorwaarden is van arbeidsongeschiktheid uitsluitend sprake....

“....als er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan waardoor verzekerde beperkt is in zijn functioneren en als gevolg hiervan voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.”

Tussen verzekeraar en verzekeringnemer ontstaat vaak discussie over hoe dit soort polisvoorwaarden precies moeten worden uitgelegd en er is dan ook veel jurisprudentie over de uitleg van verzekeringsvoorwaarden. Als kleine ondernemer is het dus belangrijk u goed te laten voorlichten over wat nu precies de dekking is van een af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer want de maandelijkse premies die u betaalt zijn aanzienlijk.

Overigens goed om te vermelden dat een ziekteverzuimverzekering een wezenlijk ander product is dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een ziekteverzuimverzekering  wordt doorgaans voor het personeel afgesloten en verzekert een verzuimperiode van maximaal 2 jaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, doorgaans afgesloten door ondernemers, verzekert de arbeidsongeschiktheid tot aan de afgesproken einddatum, meestal gelijk aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dit verklaart tevens het grote verschil in kosten tussen beide producten.

Mocht om wat voor reden ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer niet tot de mogelijkheden behoren, of bent u geschrokken van de hoge premie, dan is er altijd nog de mogelijkheid toe te treden tot een broodfonds. Dit fonds keert, evenals de ziekteverzuimverzekering, maximaal 2 jaar uit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je eigen inleg en gebaseerd op het vertrouwen dat het fonds kan uitkeren. Dit is, in tegenstelling tot de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen zekerheid. 

Hele verzekeringsportefeuille

Als administratiekantoor kunnen wij u hierin bijstaan, samen met andere professionals uit ons netwerk. Verzeker enkel de risico’s die u niet zelf kunt (of wilt) dragen. Overigens is het sowieso verstandig integraal naar uw verzekeringsportefeuille te kijken en periodiek te bezien of u in relatie tot uw bedrijfsvoering voldoende verzekerd bent. Want naast een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zijn er ook andere verzekeringen die u mogelijk maar beter kunt afsluiten om belangrijke risico's af te dekken.

Ook zien wij in onze praktijk vaak het omgekeerde. Ondernemers die oververzekerd zijn. Dan kunnen er aanzienlijke kostenbeparingen worden gerealiseerd als bepaalde verzekeringen worden beëindigd of worden ondergebracht bij een andere verzekeraar. Ook hier geldt dat elke situatie anders is. Zo kan het bijvoorbeeld uitmaken of een kleine ondernemer eigen vermogen heeft om eerste schade zelf op te vangen.

Verzekeringen zijn niet goedkoop en dus is het belangrijk goed te weten wat polissen dekken en wat niet. Bovendien bent u ook nog 21% assurantiebelasting verschuldigd over de premie die u betaalt. In de praktijk merken wij regelmatig dat ondernemers denken dat ze de assurantiebelasting kunnen terugvragen middels de omzetbelastingaangifte. Ook al is het tarief van 21% hetzelfde, het zijn 2 verschillende belastingsoorten. De assurantiebelasting is niet terug te vorderen en is voor de ondernemer (en de particulier) een verhoging van de verzekeringskosten.

Binnen een evenwichtige administratie en boekhouding dient ook uw verzekeringsportefeuille de aandacht te krijgen die deze verdient. Badaco helpt u daar graag bij, met verstand van zaken.

Voor vragen en informatie over uw verzekeringsportefeuille in relatie tot uw boekhouding en administratie kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemer naar de homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht