Aftrekposten zzp

Aftrekposten zzp – Op een aparte pagina op deze website hebben we de aftrekposten eenmanszaak besproken. Niet alle aftrekposten zijn daar aan de orde geweest. Laten we daarom eens wat nader kijken naar een aantal veelvoorkomende aftrekposten die menig zzp'er een aanzienlijk belastingvoordeel op kan leveren. Natuurlijk moet in elke situatie specifiek bekeken worden welke posten van toepassing zijn, maar onderstaande informatie is een begin.

De volgende aftrekposten zzp kunnen in ieder geval worden genoemd:

Fiscale Oudedagsreserve

Als zzp'er kunt u elk jaar een deel van uw winst opzij zetten en reserveren voor uw oude dag. Deze fiscale faciliteit is feitelijk een reservering in uw boekhouding en betekent dat u uw (fiscale) winst verlaagt en dus de te betalen belasting. De fiscus geeft jaarlijks aan welk percentage van de winst in mindering gebracht mag worden, met een bepaald maximum. Het toepassen van deze faciliteit heeft geen nut als er te weinig winst uit onderneming is. Doteren aan de oudedagsreserve moet een verlaging van de aanslag geven, waarbij de opbouw bij voorkeur in een hogere belastingschijf plaatsvindt dan dat de uitkering te zijner tijd belast wordt. Als dit mogelijk is, dan is er sprake van belastingvoordeel én belastinguitstel!

Omdat het hier om een boekhoudkundige reservering gaat moet u zelf nog wel daadwerkelijk het geld opzij zetten en bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente werken aan uw pensioenopbouw. Het is dus puur een belastingvoordeel op korte termijn. U rekent pas later af met de fiscus. Op de website van de Belastingdienst kunt u alles lezen over de fiscale oudedagsreserve. U kunt natuurlijk ook uw vragen aan ons voorleggen.

MKB-winstvrijstelling

De MKB vrijstelling is een extra vrijstelling nadat andere aftrekposten zijn berekend. Jaarlijks geeft de Belastingdienst aan welk percentage van de winst is vrijgesteld van belasting. Omdat het urencriterium als voorwaarde voor de MKB-winstvrijstelling is vervallen kunt u als ondernemer altijd aanspraak maken op dit belastingvoordeel. Dus ook als u in deeltijd onderneemt of naast uw baan nog een onderneming heeft, heeft u recht op deze winstvrijstelling.

Dus stel dat uw fiscale winst na aftrek van diverse aftrekposten uitkomt op bijvoorbeeld
€ 40.000,- dan levert toepassing van een MBK-winstvrijstelling van 14% nog een extra aftrekpost op van € 5.600,-. Daarmee komt de fiscale winst dan uit op € 34.400,-.

Meewerkaftrek

Wanneer u een overzicht maakt van uw aftrekposten zzp, denk dan ook aan de meewerkaftek. Voor heel veel zzp'ers geldt namelijk dat ook de partner meewerkt in het bedrijf. Vaak gebeurt dat onbetaald. Als uw partner onbetaald een volgens de normen van de Belastingdienst voldoende aantal uren meewerkt in uw onderneming dan heeft u recht op de meewerkaftrek. U mag dan op basis van het aantal meegewerkte uren een bepaald percentage van de winst aftrekken. Het is wel belangrijk dat u een duidelijke urenadministratie bijhoudt zodat u bij een controle van de Belastingdienst de gevraagde onderbouwing kunt verstrekken. Badaco kan u desgewenst adviseren bij het opzetten van de urenadministratie.

Verder willen wij u nog wijzen op ook de mogelijkheid van het verstrekken van een arbeidsbeloning aan uw meewerkende partner. Niet altijd is de meewerkaftrek namelijk de beste fiscale optie. En ook kunt u denken aan een man-vrouw firma voor partners. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden om in geval van samenwerkende partners in één onderneming te zoeken naar het fiscale optimum. Badaco kan u daarin adviseren en bijstaan.

Overige aftrekposten zzp

Andere aftrekposten waarvoor u mogelijk nog in aanmerking komt, zijn:

Laat geen geld liggen. In een vrijblijvend gesprek nemen wij desnoods al uw vragen door. Wilt u meer weten over uw aftrekposten als zzp'er dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Aftrekposten zzp naar aftrekposten eenmanszaak

Van Aftrekposten zzp naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen

Bezoek ook onze website over Stamrecht